Psykoterapi & Psykologsamtal

Jag arbetar med

 • Oro, ångest
 • Trauma och kristillstånd
 • Stressrelaterade problem
 • Nedstämdhet, depression
 • Låg självkänsla, osäkert
  självförtroende
 • Relationsproblem
 • Tonårskriser
 • Livskriser
 • Arbetslivsproblem
 • Personlig utveckling

Jag erbjuder

 • Kris- och traumabehandling med EMDR
 • Konsulterande samtal
 • Stödsamtal
 • Parterapi
Jutta Labitzke, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi.