Handledning

Jag ger handledning i psykoterapi på såväl grundläggande som
avancerad nivå. Jag handleder även i socialt arbete.

Jutta Labitzke ger handledning i psykoterapi