Personbedömning och utredningar

Jag erbjuder psykologiska utredningar med hjälp av strukturerade metoder och psykologiska tester.

Med olika tester beskrivs en individ och en problematik tydligare.

Det kan handla om sådant som har att göra med personlighet, allmänintellektuell nivå eller neuropsykologiska funktioner som uppmärksamhet och minne.

Jag har lång erfarenhet av samarbete med uppdragsgivare från socialtjänst, offentlig vård och myndigheter.

En personlighetsbedömning ger en bild av personlighetens olika drag. Såväl resurser, utvecklingsmöjligheter som svagare sidor belyses. Inte sällan är en personlighets- bedömning starten till ökad självinsikt och en utvecklingsprocess.

Jutta Labitzke erbjuder psykologiska utredningar med hjälp av strukturerade metoder och psykologiska tester