Jutta Labitzke

Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare i psykoterapi. Min grundläggande utbildning är psykodynamisk vilket är det huvudsakliga perspektivet i min behandling.

Vid ångesttillstånd, fobiska tillstånd eller kristillstånd använder jag även tekniker från kognitiv psykoterapi och kognitiv beteendeterapi.

Jag arbetar även med personbedömning både med vuxna och barn.

Min mottagning ligger på Holländargatan 23, 4tr, i city.

Jutta Labitzke, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi.