Coaching, uppdrag i företag

  • Regelbundna möten för individuell coaching
  • Strukturerade program för konflikthantering, individuellt och i grupp
  • Teambuilding
  • Chefshandledning, individuellt och i grupp
Jutta Labitzke, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi.