Länkar;
Medlemskap i

• Sveriges psykologförbund
• Riksföreningen Psykoterapicentrum
• Psykologföretagarna
• Föreningen EMDR Sverige
• Svenska Rorschachföreningen

Kvalitetsgaranti
Har Psykologföretagarnas patient- och ansvarsförsäkring. Följer Socialstyrelsens riktlinjer för journalföring och kvalitetssäkring

Jutta Labitzke, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi.