Länkar;
Medlemskap i

Sveriges psykologförbund
Riksföreningen Psykoterapicentrum
Psykologföretagarna
Föreningen EMDR
Svenska Rorschachföreningen

Kvalitetsgaranti
Har Psykologföretagarnas patient- och ansvarsförsäkring. Följer Socialstyrelsens riktlinjer för journalföring och kvalitetssäkring

Jutta Labitzke, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi.